Miljö

Hela stocken tas tillvara

Miljön har hög prioritet hos oss och varje virkesstock tas till vara på bästa tänkbara sätt. Hyvelspånet från vår produktion blir till strö åt lantbruket. Barken används i vår egen bränsleanläggning eller som bränsle i andra värmeverk. Flis och spån pressas till pellets eller blir papper och kartonger på pappersbruken. På så sätt bidrar vi till att det växer mer skog i Sverige än det avverkas och att svensk skogs- och sågverksindustri står för landets största nettointäkt.

Dessutom sparar vi på miljön genom korta transporter från våra leverantörer och ut till våra kunder.

Vår miljöpolicy:

”Ingarps Trävaror skall genom skyddskommittén upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö.
Företaget och de anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten samt i vår råvaruanskaffning följa krav och intentioner gällande PEFC (PEFC/05-32-193) och FSC® (FSC-C125275) (Läs mer).
Kundernas och allmänhetens fortsatta förtroende kräver att företaget jobbar med ständiga förbättringar för att minimera negativa effekter på den yttre miljön.
Miljön är alla medarbetares angelägenhet.
Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Ingarps Trävaror AB skall verka för att denna volym ökar.”

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår