Tjänster som skapar större tillväxt

Ingarps Trävaror erbjuder alla tjänster som ger din skogsfastighet ett högre värde – markberedning, plantering, röjning, gallring och även att bygga nya eller grusa upp gamla skogsbilvägar och vändplaner. Vi hjälper också till att upprätta en skogsbruksplan, som är ett bra verktyg och underlättar ditt dagliga arbete i form av planering och skötsel av din skog.

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes.
PEFC är en miljömärkning anpassad till privata skogsbruk. Målet är att främja ett bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan skogsprodukter, miljövård och sociala intressen.

Ingarps Trävaror hugger mer timmer av din skog

Ingarps Trävaror hugger mer timmer av din skog. Vi betalar timmerpris för alla dina stockar, ända ner till tio cm i topp. Det ger dig naturligtvis bättre avkastning jämfört med massaved. Det tjänar både du och vi på.

Ett miljövänligt skogsbruk

Ingarps Trävaror är miljöcertifierade och tillämpar naturligtvis reglerna för ett miljövänligt skogsbruk enligt PEFC. Alla våra skogsentreprenörer ute i fält är också certifierade och därmed utbildade i natur och kulturvård bland mycket mer.
Du som skogsägare kan också bli miljöcertifierad. Det kan öka konkurrenskraften på din skog och värdet på timret. Om du väljer att certifiera din skog förbinder du dig att ta hänsyn till nationella, kulturella och sociala intressen. En viss del av den produktiva marken ska avsättas för naturvård. Certifieringen är kostnadsfri och förutsätter en grön skogsbruksplan.

Ingarps Trävaror AB

Ingarp 31, 575 95 Eksjö

Tel: 0381-405 00

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse, vilket du accepterar om du fortsätter. Läs mer här.

Jag förstår