Med känsla och blick för skog

Ingarps Trävaror förfogar över flera gallringslag med skördare och skotare. Det är ett led i fullservicen till dig som är vår leverantör. A och O ute i det självständiga arbetet i skogen är duktiga och ansvarsfulla förare som verkligen kan sin sak. Ingarps Trävaror satsar också målmedvetet på att förarna enbart arbetar enkelskift – resultatet blir helt enkelt så mycket bättre under dagpassen.

Jan Ek är skördarförare med närmare 15 års erfarenhet. Med sin gallringsmaskin arbetar han heltid med uppdrag åt Ingarps Trävaror. Han klarar allt från första till sista gallring med sin stickvägsgående skördare. Kranen når ungefär tio meter in bland träden, och det gäller att planera vägnätet rätt vid första gallringen, för att nå träden optimalt och minska den manuella mellanzonsfällningen.

När Jan får kartan med en markerad trakt beger han sig ut och orienterar sig på plats. Hänsyn ska naturligtvis tas till naturvård och vindriktning samt till eventuella nyckelbiotoper och fornlämningar. Han detaljplanerar hela gallringsuppdraget och ansvarar för att det blir korrekt utfört. Det gör att det även här är oerhört viktigt med långsiktiga förhållanden – något som Ingarps Trävaror eftersträvar i allt.

Sin långa och breda erfarenhet från arbetet i skogen kompletterar Jan med olika kurser i Skogsstyrelsens regi. Några teman har varit miljö och natur samt nu senast Gallring för stormfastare bestånd, vilket är en uppskattad och välbehövlig kunskap i skogen efter de svåra stormarna.

Ingarps Trävaror AB

Ingarp 31, 575 95 Eksjö

Tel: 0381-405 00

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse, vilket du accepterar om du fortsätter. Läs mer här.

Jag förstår