Rent samvete och grön miljö!

Sågverksindustrin är en av de allra miljövänligaste i landet och Ingarps Trävaror har korta transporter både från våra leverantörer, underentreprenörer och ut till de flesta av våra kunder. Dessutom går ingenting till spillo i vår produktion. Upp till 65 procent av stocken blir plank och brädor. Ungefär fyra procent försvinner vid torkningen. Biprodukterna spån och flis används till pellets och papper. Barken blir bränsle i värmeverk och vår egen panncentral. Och så växer det faktiskt mer skog i Sverige än det avverkas!

Miljöpolicy

Ingarps Trävaror skall genom skyddskommittén upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö.
Företaget och de anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten samt i vår råvaruanskaffning följa krav och intentioner gällande PEFC (FSC® C-125275)   (Läs mer).
Kundernas och allmänhetens fortsatta förtroende kräver att företaget jobbar med ständiga förbättringar för att minimera negativa effekter på den yttre miljön.
Miljön är alla medarbetares angelägenhet.
Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Ingarps Trävaror AB skall verka för att denna volym ökar.

Ingarps Trävaror AB

Ingarp 31, 575 95 Eksjö

Tel: 0381-405 00

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse, vilket du accepterar om du fortsätter. Läs mer här.

Jag förstår